KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE AXIOMTEK

PLEN

KATALOG PRODUKTÓW

Gwarancja

Okres gwarancyjny na wszystkie produkty Katalogu a2s.pl wynosi 12 miesięcy (tj. okres gwarancyjny na produkty nie konsumpcyjne), przy czym zastrzega się możliwość indywidualnego ustalenia z Klientem odmiennego terminu obowiązywania gwarancji dla konkretnych produktów, co wymagać będzie wcześniejszego, wyraźnego potwierdzenia przez Sprzedawcę w postaci odrębnej umowy wymagającej dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG), instrukcją obsługi, instrukcją bezpieczeństwa oraz wszystkimi innymi dokumentami dołączonymi do produktu, zwanymi dalej łącznie Dokumentacją.

Jeżeli Kupujący w terminie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia (wydania) mu zakupionego produktu nie zgłosi Sprzedawcy zastrzeżenia dotyczącego ww. Dokumentacji, w tym jej niekompletności, to poczytuje się, że Sprzedawca dostarczył wraz z zakupionym produktem prawidłową, w tym kompletną Dokumentację. Zgłoszenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej lub maila wysłanego na wskazany na stronie www Sprzedawcy adres jego poczty elektronicznej służącej komunikacji z nim.

Wobec tego, że Ogólne Warunki Gwarancji pozostają dostępne na stronie www Sprzedawcy, a Kupujący zgodnie z powyższym jest zobowiązany do zapoznania się z nimi, to skierowanie przez Kupującego, niezależnie od formy, zapytania dotyczącego zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę (lub innego oświadczenia o podobnym charakterze) będzie w skutkach równoznaczne z potwierdzeniem, że Kupujący zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG) i nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń, a tym samym przyjmuje wszystkie zobowiązania z nich wynikające, wobec czego OWG stanowić będzie integralną część umowy zawartej przez strony.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

Zgłoszenia serwisowe powinny być wprowadzane przez portal wsparcia technicznego TechBase Support Portal (http://support.techbase.eu) niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

Dowiedz się jak dodać zgłoszenie serwisoweUszkodzenia podczas transportu

Kupujący ma prawo odmowy przyjęcia towaru od kuriera, który został uszkodzony w trakcie transportu, tj. naruszone zostało opakowanie, w którym towar był przewożony.

Jeżeli stwierdzono mechaniczne uszkodzenia opakowania, konieczne jest dokonanie szczegółowych oględzin towaru w obecności kuriera oraz sporządzenie odpowiedniego protokołu o szkodach.

Wszystkie przesyłki wysyłane przez naszą firmę są ubezpieczone, odpowiedzialność za powstałe w trakcie przewozu uszkodzenia ponosi wyłącznie przewoźnik. Na podstawie protokołu o szkodach (po rozpatrzeniu sprawy przez przewoźnika) klient otrzyma nowy w pełni sprawny towar.

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia mechaniczne urządzeń, które trudno stwierdzić bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do Działu Obsługi Klienta niezwłocznie po ich ujawnieniu, tj. max. w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

Późniejsze reklamacje uszkodzeń mechanicznych zakupionych produktów nie będą uwzględniane.
Zalecamy zwracanie uwagi nawet na stosunkowo drobne uszkodzenia opakowań, w których przewożone są urządzenia, gdyż po przejęciu przesyłki od przewoźnika udowodnienie uszkodzenia leży po stronie kupującego.

Gwarancja na dany produkt wygasa:

  • gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu (pełną odpowiedzialność ponosi przewoźnik)

  • w związku z uszkodzeniami mechanicznymi

  • w związku z niezgodnym z instrukcją uruchomieniem, obsługą i przechowywaniem urządzeń

  • gdy towar zostanie uszkodzony pod wpływem czynników zewnętrznych lub nadmiernego obciążenia

  • gdy naruszone zostaną pieczęci i plomby ochronne
Jeżeli reklamacja była nieuzasadniona (patrz powyżej), punkt serwisowy obciąży Klienta kosztami naprawy usterki. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów w wyznaczonym terminie.
Warunki wypożyczenia urządzeń
Projekty naszych klientów realizowane są często w sposób niestandardowy, wymagający niejednokrotnie sprawdzenia kliku możliwych rozwiązań. Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i wprowadzić możliwość wypożyczenia oferowanych przez nas urządzeń do testów...
Czytaj artykuł »
Reklamacja
PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI: Zgłoszenie reklamacji odbywa się przez portal wsparcia technicznego TSP (TechBase Support Portal) pod adresem...
Czytaj artykuł »
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »